Bendrosios pirkimo taisyklės el. parduotuvėje Apotheka.lt

UAB "APOTHEKA PHARMA VAISTINĖ“

Šios UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ internetinės vaistinės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrąsias naudojimosi internetinės parduotuvės www.apotheka.lt sąlygas ir tvarką, užsakymo, mokėjimo, pristatymo bei grąžinimo (keitimo) sąlygas ir tvarką, taip pat nustato bendrąsias Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.
Informacija apie atsiskaitymo tvarką, prekių pristatymo sąlygas bei įkainius, kuri nėra paskelbta šiose Taisyklėse, yra skelbiama internetinės parduotuvės www.apotheka.lt skiltyje „DUK“ (dažniausiai užduodami klausimai) ir (ar) kitose internetinės parduotuvės skiltyse.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Pirkėjas – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris perka ir (ar) užsisako prekių internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. Pardavėjas – UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, juridinio asmens kodas: 304993189, PVM mokėtojo kodas: LT10001221971, elektroninis paštas: info@apotheka.lt, telefono numeris: +370 610 21 440.
1.3. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
1.4. Internetinė parduotuvė – www.apotheka.lt, kurioje prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Prekės – šioje internetinėje vaistinėje bus prekiaujama kosmetikos piemonėmis, maisto papildais, arbatomis, nereceptiniais vaistiniais preparatais, medicinos priemonėmis.
2.1. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Informacija apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą pateikiama Pardavėjo patvirtintoje privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti čia
2.2. Internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt parduodamos prekės ir (ar) paslaugos, skirtos tenkinti asmeniniams, šeimos bei namų ūkio poreikiams, kurie nėra susiję su verslu, prekyba, amatu ar profesija. Juridiniai asmenys internetinėje parduotuvėje gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.
2.3. Pirkėjas turi teisę pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt tik patvirtinęs, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas, kuris nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis arba su jomis iš dalies ar visiškai nesutinka, neturi galimybės Pardavėjo internetinėje parduotuvėje užsisakyti bei įsigyti prekių ir (ar) paslaugų – tokiu atveju Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes ir (ar) paslaugas ne pateikdamas savo užsakymą elektroniniu būdu, o atvykęs į bet kurią Pardavėjo vaistinę.
2.4. Pirkėjui yra sudarytos sąlygos prieš pateikiant užsakymą, tinkamai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, todėl Pardavėjas neprisiima jokios rizikos bei atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.5. Pirkėjui užsakant ar perkant prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, yra taikoma užsakymo ar pirkimo metu galiojanti Taisyklių redakcija, todėl savo sutikimą bei susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas turi iš naujo patvirtinti kiekvieną kartą prieš užsakydamas ar pirkdamas prekes. Pirkėjui nesusipažinus ir visiškai ar iš dalies nesutinkant su šiomis Taisyklėmis, prekių ir (ar) paslaugų užsakymas bei pirkimas internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt yra negalimas.
2.6. Užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad turi teisę joje pirkti.

2. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

2.1. Apotheka vaistinės internetinės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis, tai gali atlikti vienu iš nurodytų būdų:
2.1.1. Apsipirkti be registracijos
2.1.2. Susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
2.2. Norint užsiregistruoti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, privaloma užpildyti visus žvaigždute pažymėtus langelius – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir paties asmens sugalvotą slaptažodį. Taip pat, registruojantis privalu susipažinti ir varnele pažymėti, kad sutinkate su paslaugų teikimo taisyklėmis.
2.3. Užsiregistravus Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, yra sukuriama Pirkėjo paskyra, prie kurios prisijungti Pirkėjas gali prisijungimo / registracijos langeliuose įvesdamas savo elektroninio pašto adresą bei slaptažodį.
2.4. Pirkėjas atsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Internetinėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Internetine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
2.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

3.1. Norėdamas užsisakyti prekių iš Internetinės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją.
3.2. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys“, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.
3.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra apmokėtas ir pradėtas vykdyti. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku.
3.4. Pirkėjui pageidaujant, kad jo užsakytos prekės būtų pristatytos jo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo nurodyti savo gyvenamosios vietos ar kitą adresą arba paštomato terminalo adresą, kuriuo pageidauja, kad būtų pristatytos Pirkėjo užsakytos prekės.
3.5. Internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, o nereceptinių vaistinių preparatų įsigijimo atveju dar ir pasinaudojęs farmacine paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, susipažinęs su užsakymo įvykdymo sąlygomis, terminais bei kita papildoma informacija, susipažinęs bei patvirtinęs sutikimą su Taisyklėmis (t. y. pažymėdamas varnelę ✔️ prie teiginio „Su Taisyklėmis susipažinau“), paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir atlieka mokėjimą. 
3.6. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad apmokėjimas yra gautas ir Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti.

4. NERECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ ĮSIGIJIMAS NUOTOLINIU BŪDU.

4.1. Nereceptinius vaistinius preparatus nuotoliniu būdu Pirkėjas gali įsigyti, t. y. pirkimo – pardavimo sutartis bus laikoma sudaryta, tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteiks Pirkėjui farmacinę paslaugą. Farmacinė paslauga gali būti suteikiama nuotolinio ryšio priemonėmis (sudarant prekių pirkimo – pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje sutartį). Todėl, jeigu Pirkėjo suformuotame prekių krepšelyje yra nereceptiniai vaistiniai preparatai, kuriuos Pirkėjas pageidauja įsigyti nuotoliniu būdu, farmacinė paslauga Pirkėjui suteikiama nuotoliniu būdu po to, kai Pirkėjas susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su kiekvieno iš Pirkėjo suformuotame prekių krepšelyje esančio nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu ir pabaigęs formuoti prekių krepšelį pasirenką prekių apmokėjimą. Reikalinga nuotolinė konsultacija turi būti suteikta iki prekių įsigijimo momento.
4.2. Pasirinkus užsakymo pristatymą į namus ar kitu adresu, prieš sudarant prekių pirkimo – pardavimo sutartį Pardavėjo internetinėje parduotuvėje farmacinė paslauga Pirkėjui gali būti suteikiama nuotoliniu būdu, internetinio pokalbio metu, susirašinėjimo lange darbo dienomis 9-18 val. Konsultacijos tekstas yra saugomas Taisyklių 3.4. punkte nurodytą terminą.
4.3 Pasirinkus atsiėmimą bet kurioje fizinėje “Apotheka” vaistinėje - Farmacijos specialisto konsultacija Pirkėjui bus suteikiama užsakymo atsiėmimo metu.
4.4. Kitomis valandomis nei nurodyta 4.2 punkte konsultacija bus teikiama skambučiu. Per 2 d.d. apie praleistą skambutį bus pranešta SMS žinute, kurioje bus nurodyti susisiekimo su farmacijos specialistu būdai. Nepavykus susisiekti, nereceptiniai vaistiniai preparatai bus pašalinti iš pirkinių krepšelio, o už juos sumokėti pinigai bus grąžinti į Pirkėjo banko sąskaitą.
4.5. Pardavėjas, su kuriuo sudaryta nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis, duomenis ir įrašus apie Pirkėjui telefonu arba susirašinėjimo lange internetinio pokalbio metu suteiktą farmacinę paslaugą saugo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. V-1491 „Dėl siūlymo parduoti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytu terminu – t. y. 1 (vienerius) metus nuo duomenų surinkimo momento.

4.6. Jeigu Pirkėjas, pasirinkus užsakymo pristatymą į namus ar kitu adresu, nesutinka, kad farmacinė paslauga būtų įrašyta, taip pat jeigu atsisako gauti farmacinę paslaugą nuotoliniu būdu, tai Pirkėjas turi teisę nuotoliniu būdu Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt įsigyti kitas siūlomas prekes, išskyrus nereceptinius vaistinius preparatus ir (ar) kitas prekes, kurių įsigijimui yra reikalingas gydytojo išrašytas receptas. Tokiu atveju Pirkėjui siūloma nereceptinius vaistinius preparatus įsigyti sudarant nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo – pardavimo sutartį vaistinėje, kur jam būtų suteikta farmacinė paslauga vaistinėje atsiėmimo metu.
4.7. Pirkėjui, pasirinkus užsakymo pristatymą į namus ar kitu adresu, nesutinkant, kad farmacijos specialisto konsultacija nuotoliniu būdu būtų teikiama, įrašoma bei saugoma arba atsisakius nereceptinio vaistinio preparato įsigijimo farmacijos specialisto konsultacijos metu (tiek konsultuojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, tiek prekių atsiėmimo bet kurioje Pardavėjo vaistinėje metu), Pirkėjas negali tęsti apsipirkimo arba privalo nereceptinius vaistinius preparatus ištrinti iš savo krepšelio arba pakeisti kitais preparatais.
4.8. Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt išsirinkęs pageidaujamus įsigyti nereceptinius vaistinius preparatus, apsipirkimą gali tęsti tik po to, kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su kiekvieno išsirinkto nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu. 
Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.
4.9. Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, o jei jos nėra, vidinę pakuotę. Nereceptinių vaistinių preparatų, sudėtyje turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, Pirkėjas vienu kartu vienam gydymo kursui gali įsigyti tik tokį kiekį, kad juose esančio pseudoefedrino būtų ne daugiau kaip 720 mg.
4.10. Vaikams iki 16 (šešiolikos) metų vaistiniai preparatai neišduodami (neparduodami).
4.11. Vaikams iki 18 metų neišduodami (neparduodami) vaistiniai preparatai, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: vaistiniai preparatai, turintys pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidinas, antidepresantai, antipsichotiniai, antihistamininiai vaistiniai preparatai.
4.12. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, nuotoliniu būdu neišduodami (neparduodami).

5. PIRKĖJO TEISĖS.

5.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti ir (ar) pirkti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.2. Vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio nuostatomis Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šiuose teisės aktuose nurodytas išimtis. Pirkėjo nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo tvarka reglamentuota šių Taisyklių 11. skyriuje.
5.3. Pirkėjas turi teisę prisijungęs prie savo paskyros Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt keisti pateiktus savo asmens duomenis, juos papildyti ar pateikti prašymą panaikinti asmens registraciją internetinėje parduotuvėje. Panaikinus registraciją, asmuo netenka galimybės pirkti ir (ar) užsisakyti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
5.4. Pirkėjas turi ir kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PIRKĖJO PAREIGOS.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakytas prekes priimti ir už prekes bei jų pristatymą sumokėti.
6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti Pardavėjo internetinės parduotuvės www.apotheka.lt registracijos formoje, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
6.4. Prieš pradėdamas vartoti bet kokį vaistinį preparatą, Pirkėjas turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku ir perskaityti vaistinio preparato informacinį lapelį.

7. PARDAVĖJO TEISĖS.

7.1. Pardavėjas, vykdydamas teisės aktų reikalavimus bei atsižvelgdamas į Pardavėjo veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus ar rekomendacijas, turi teisę bet kuriuo metu šias Taisykles pakeisti, koreguoti ar papildyti apie tai iš anksto asmeniškai Pirkėjui nepranešus. Apie Taisyklių pasikeitimą Pirkėjai yra informuojami viešai internetinėje svetainėje adresu www.apotheka.lt paskelbus naujos redakcijos Taisykles.
7.2. Pardavėjas turi teisę bet kada be atskiro išankstinio įspėjimo laikinai arba neterminuotai nutraukti ar apriboti internetinės parduotuvės www.apotheka.lt veiklą.
7.3. Pardavėjas turi teisę be atskiro išankstinio įspėjimo laikinai arba neterminuotai apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo internetine parduotuve www.apotheka.lt, jeigu Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar jos stabiliam veikimui.
7.4. Pardavėjas turi ir kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

8. PARDAVĖJO PAREIGOS.

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės www.apotheka.lt teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją apie nereceptinių vaistinių preparatų pirkimą bei farmacinės paslaugos suteikimą nuotolinio ryšio priemonėmis.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytus nereceptinius vaistinius preparatus ir (ar) kitas prekes, užtikrinant jų kokybę ir saugą, jeigu Pirkėjas atliko visus įsigijimo žingsnius teisingai.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai ir kiek įmanoma operatyviau organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo užsakymo metu nurodytu adresu arba į vieną iš Pirkėjo pasirinktų Pardavėjo vaistinių, kurių sąrašas yra pateikiamas Pardavėjo internetinės parduotuvės www.apotheka.lt skiltyje „VAISTINĖS“ .
8.5. Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui kitą analogišką prekę, jeigu Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali patiekti Pirkėjo užsakytos prekės.
8.6. Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžinti Pirkėjui jo už prekę, kurios Pardavėjas dėl svarbių priežasčių patiekti negali, sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atsisako priimti kitą analogišką Pardavėjo pasiūlytą prekę. Šiuo atveju nuo atsakomybės už prekių nepriėmimą Pirkėjas yra atleidžiamas.

9. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA.

9.1. Visų prekių kainos tiek Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, tiek Pirkėjo suformuotame prekių krepšelyje / užsakyme yra nurodomos eurais kartu su įskaičiuotu teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.
9.2. Visų prekių kainos, nurodytos Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu, yra galutinės ir nei prekių atsiėmimo, nei prekių gavimo momentu jokios papildomos nuolaidos (įskaitant Pardavėjo išduotos lojalumo kortelės suteikiamas nuolaidas) Pirkėjui netaikomos. Už užsakytas prekes Pirkėjas sumoka krepšelio formavimo pabaigoje.
9.3. Internetinės parduotuvės www.apotheka.lt Pirkėjams netaikomos nuolaidos ir specialūs pasiūlymai, galiojantys Pardavėjo fizinėse vaistinėse, jeigu pačiame pasiūlyme ar akcijos sąlygose nėra nurodyta kitaip.
9.4. Pardavėjo fizinės vaistinės Pirkėjams netaikomos nuolaidos ir specialūs pasiūlymai, galiojantys Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, jeigu pačiame pasiūlyme ar akcijos sąlygose nėra nurodyta kitaip.
9.5. Už užsakytas prekes, kurios yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą Pardavėjo vaistinę ar Pirkėjo nurodytu gyvenamosios vietos ar kitu adresu, ir reikalingą prekių pristatymą, Pirkėjas turi atsiskaityti atliekant išankstinį apmokėjimą banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą naudodamasis savo elektroninės bankininkystės sistema arba per kitas mokėjimo platformas nurodytas Internetinėje parduotuvėje. Neapmokėti užsakymai po 2 (dviejų) darbo dienų yra anuliuojami.
9.6. Pirkėjas savo lojalumo kortelės duomenis turi nurodyti prieš pabaigdamas užsakymą. Vėliau lojalumo kortelės suteikiamos nuolaidos nėra taikomos.
9.7. Pirkėjas specialius nuolaidos kodus turi nurodyti prieš pabaigdamas užsakymą. Vėliau lojalumo kortelės suteikiamos nuolaidos nėra taikomos.
9.8. Užsisakydamas ir (ar) pirkdamas prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, Pirkėjas už prekes negali atsiskaityti Apotheka vaistinės dovanų kuponu.
9.9. Užsisakydamas ir (ar) pirkdamas prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti tik tokiais mokėjimo būdais, kurie yra nurodyti šiose Taisyklėse.
9.10.  Nepriklausomai nuo užsakymo pristatymo būdo, dydžio ir tūrio visiems užsakymams yra taikomas vienkartinis administravimo mokestis 0,29 Eur. 

10. PREKIŲ PRISTATYMAS.

10.1. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymą į Pardavėjo vaistinę, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti vaistinę, į kurią pageidauja gauti užsakytas prekes, ir savo užsakymą vaistinėje atsiimti pats pateikiant asmens tapatybės dokumentą bei nurodant užsakymo numerį. Pardavėjo vaistinių sąrašas yra pateikiamas Pardavėjo internetinės parduotuvės www.apotheka.lt skiltyje „VAISTINĖS“ .
10.2. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymą į Pardavėjo vaistinę, prekės į Pirkėjo nurodytą vaistinę yra pristatomos per 2 – 3 (dvi – tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.
10.3. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymą jo nurodytu gyvenamosios vietos ar kitu adresu arba į pasirinktą paštomato terminalą, prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos už Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt nurodytą pristatymo mokestį per 2 – 15 (dvi – penkiolika) dienų nuo užsakymo apmokėjimo dienos.
10.4. Kai prekės yra pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu, pristatytų prekių būklę, kiekį bei asortimentą Pirkėjas turi patikrinti Pardavėjo atstovo (kurjerio) akivaizdoje. Pirkėjas, pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų arba atidarytą siuntos pakuotę, privalo tai pažymėti kurjerio pateiktame siuntos važtaraštyje ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu, taip pat Pirkėjas turi teisę šiuo atveju pristatytų prekių nepriimti. Jeigu Pirkėjas jokių pretenzijų Pardavėjui dėl pristatytų prekių būklės, kiekio, asortimento, pažeistos pakuotės ar kt. neturi, tai Pirkėjas privalo pasirašyti kurjerio pateiktame siuntos važtaraštyje. Pirkėjui siuntos važtaraštyje pasirašius, yra laikoma, kad prekės Pirkėjui pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės, pretenzijų Pardavėjui dėl prekių būklės, kiekio bei asortimento ar kt. Pirkėjas neturi.
10.5. Kai prekės yra pristatomos Pirkėjui į jo pasirinktą paštomato terminalą, Pirkėjas apie tai informuojamas trumpąją sms žinute ir (ar) elektroniniu paštu nurodant siuntos atsiėmimo PIN kodą. Pirkėjas privalo kuo skubiau iš jo pasirinkto paštomato terminalo atsiimti savo užsakytas prekes ir patikrinti gautų prekių būklę, kiekį bei asortimentą. Pirkėjas, pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų arba atidarytą siuntos pakuotę, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Pirkėjui nurodytu terminu pretenzijų Pardavėjui nepareiškus, yra laikoma, kad prekės Pirkėjui pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės, pretenzijų Pardavėjui dėl prekių būklės, kiekio bei asortimento ar kt. Pirkėjas neturi. Jeigu Pirkėjas atitinkamos kurjerių bendrovės nustatytu terminu savo siuntos iš paštomato terminalo neatsiima, tai Pardavėjas be išankstinio Pirkėjo įspėjimo Pirkėjo užsakymą anuliuoja, pirkimo – pardavimo sutartį su Pirkėju nutraukia ir per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos grąžina Pirkėjui pinigus į jo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
10.6. Kai prekės yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą Pardavėjo vaistinę, Pirkėjas apie tai informuojamas trumpąją sms žinute ir (ar) nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjas savo užsakymą iš pasirinktos vaistinės privalo atsiimti per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie užsakymo paruošimą atsiėmimui išsiuntimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pirkėjas nurodytu terminu savo užsakymo iš pasirinktos vaistinės neatsiima, tai Pardavėjas be išankstinio Pirkėjo įspėjimo Pirkėjo užsakymą anuliuoja, pirkimo – pardavimo sutartį su Pirkėju nutraukia ir per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos grąžina Pirkėjui pinigus į jo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
10.7. Pirkėjui atsiimant užsakytas prekes iš jo pasirinktos Pardavėjo vaistinės, vaistinės darbuotojas turi teisę patikrinti Pirkėjo užsakytų prekių būklę, kiekį ir asortimentą.
10.8. Pirkėjas, atsiimdamas prekes pasirinktoje Pardavėjo vaistinėje arba priimdamas jam kurjerio pristatytas prekes, privalo pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir nurodyti užsakymo numerį.
10.9. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, įskaitant ir Kuršių Neriją.
10.10. Prekių pristatymas perkant už 30,00 Eur ir daugiau - pristatymas nemokamas.

11. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ GRĄŽINIMAS.

11.1. Pirkėjo įsigyti nereceptiniai vaistiniai preparatai kitais nereceptiniais vaistiniais preparatais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.
11.2. Tiek tinkamos, tiek netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
11.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt, ir grąžinti užsakytas ir įsigytas prekes, turi apie tai aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti Pardavėją nurodytu Pardavėjo elektroniniu paštu evaistine@apotheka.lt per 3 (tris) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos perduoti Pardavėjui prekes šių Taisyklių 11.6. punkte nustatyta tvarka.
11.4. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, gali pasinaudoti Pardavėjo vadovaujantis 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ Nr. 1R-154 patvirtinta parengta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kurią galima rasti čia.
11.5. Pirkėjui pirkimo – pardavimo sutarties atsisakius ir prekes grąžinus Pardavėjui, Pirkėjo sumokėta pinigų suma grąžinama:
11.5.1. Jeigu už prekes Pirkėjas sumokėjo išankstiniu banko pavedimu arba per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą – per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo dienos pervedant sumokėtą pinigų sumą į Pirkėjo ar mokėtojo už prekes banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas Pirkėjo užsakymas (jeigu Pirkėjas atsisakydamas sutarties nenurodė kitos banko sąskaitos, į kurią pageidauja gauti pinigus);
11.6. Keičiamos ar grąžinamos tik kokybiškos, nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos ir (ar) nepažeistos etiketės, nepažeista / nesugadinta pakuotė) ir tos pačios komplektacijos prekės, pateiktos originalioje ir nepažeistoje Pardavėjo pakuotėje, pateikiant Pardavėjui prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinį taloną (jei tokie buvo pateikti kartu su preke) ir (ar) kitus prekės priklausinius. Pirkėjui grąžinant prekę Pardavėjui, Pirkėjas yra atsakingas už grąžinamos prekės supakavimą ir sukomplektavimą. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų, jeigu Pirkėjo grąžinama prekė yra naudota, sugadinta, netvarkinga, praradusi prekinę išvaizdą, nepilnos komplektacijos ar netinkamai supakuota, pažeistoje ar neoriginalioje pakuotėje.
11.7. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui prekių:
11.7.1. kurios neatitinka šių Taisyklių 11.6. punkte nurodytų sąlygų;
11.7.2. nereceptinių vaistinių preparatų;
11.7.3. kokybiškų maisto produktų, įtrauktų į greitai gendančių prekių sąrašą, su kuriuo susipažinti galite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233705/asr;
11.7.4. supakuotų prekių, kurios po pristatymo Pirkėjo buvo išpakuotos ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos reikalavimų;
11.7.5. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
11.8. Gražinant prekes būtina užpildyti Prekių Gražinimo formą, kurią rasite ČIA.
11.9. Pirkėjas grąžindamas prekes Pardavėjui turi perduoti (grąžinti) toje pačioje Pardavėjo vaistinėje, kurioje Pirkėjas prekes atsiėmė, arba bet kurioje Pardavėjo vaistinėje.
Jeigu prekės Pirkėjui buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ar į nurodytą paštomato terminalą - grąžinimas Pardavėjui pasirinkus Pirkėjui tinkamą pristatymo įmonę Pardavėjo nurodytu adresu.

11.10. Prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos, neatsižvelgiant į tai, ar Pirkėjui atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinus užsakytas prekes, Pirkėjas įsigijo naujas prekes.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ.

12.1. Pirkėjas patvirtina, kad jo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi bei išsamūs ir prisiima visą atsakomybę už dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo kilusius padarinius. Jeigu Pirkėjas nurodė neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis ir (ar) jų nepakeitė prisijungdamas prie savo paskyros Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, tai Pardavėjas neprisiima jokios rizikos bei atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas ne tik Pirkėjo, bet ir kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
12.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Pardavėjo internetinės parduotuvės www.apotheka.lt duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik pačiam Pirkėjui ir duomenimis naudotųsi tik pats Pirkėjas, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Pirkėjui kilus įtarimui, kad jo prisijungimo prie Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, Pirkėjas turi nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie Pirkėjo prisijungimo prie Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pardavėjas atsakomybės už tokių veiksmų pasekmes neprisiima.
12.3. Pardavėjas neatsako už kitų trečiųjų asmenų internetinėse svetainėse pateiktą informaciją, neatsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas pateko į šias internetines svetaines per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokių kitų trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šioje internetinėje parduotuvėje esančios ar per ją prieinamos informacijos naudojimu, neatsižvelgiant į tos informacijos šaltinį.
12.4. Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir nėra ir negali būti suprantama kaip kvalifikuoto vaistininko ar gydytojo konsultacija. Dėl konkrečių vaistinių preparatų vartojimo Pirkėjas turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS.

13.1. Informacija apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, apimtį, saugojimo terminą, Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą ir kt. yra pateikta Pardavėjo patvirtintoje privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti čia.
13.2. Pirkėjas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.apotheka.lt turi pateikti tik savo ir tik tikslius asmens duomenis. Pirkėjui registruojantis, atliekant užsakymą ir (ar) įsigyjant prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikus kitų trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo, naudojimo bei tvarkymo teisėtumą atsako pats Pirkėjas.

14. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ATSAKYMŲ TEIKIMO TVARKA. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

14.1. Dėl šalutinio nereceptinių vaistinių preparatų poveikio ir (ar) nepageidaujamos reakcijos į nereceptinius vaistinius preparatus Pirkėjas privalo nedelsdamas pateikti pranešimą Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu +370 800 73 568 arba užpildyti formą https://www.vvkt.lt/Farmakologinis-budrumas ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
14.2. Visais klausimais Pirkėjas į Pardavėją gali kreiptis telefonu +370 610 21 440 darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val., o bet kokius nusiskundimus, užklausimus, prašymus ir (ar) pranešimus Pardavėjui siųsti elektroniniu paštu adresu vaistine@apotheka.lt.
14.3. Pirkėjų skundai dėl nereceptinio vaistinio preparato kokybės nagrinėjami skubos tvarka per 5 (penkias) darbo dienas, papildomai apie tai informuojant Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, vaistinio preparato tiekėją ir gamintoją.
14.4. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos: tarnybos adresas – Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius; telefono numeris – +370 5 263 9264; elektroninis paštas – vvkt@vvkt.lt; internetinė svetainė: https://www.vvkt.lt; darbo laikas – I–IV 8:00 –17:00 val., V 8:00–15:45 val.
14.5. Atsakymas į Pirkėjo Pardavėjui pateiktą nusiskundimą ar pranešimą, nesusijusį su nereceptinio vaistinio preparato kokybe, pateikiamas Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo nusiskundimo ar pranešimo gavimo dienos. Pardavėjo atsakymas gali būti skundžiamas teritoriniam Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skyriui: tarnybos adresas – Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius; telefono numeris – +370 5 262 6751; elektroninis paštas – tarnyba@vvtat.lt; internetinė svetainė – https://www.vvtat.lt; darbo laikas – I–IV 8:00 –17:00 val., V 8:00–15:45 val.; prašymo formos Elektroninėje ginčų sprendimų platformoje pildymas – http://ec.europa.eu/odr/.
14.6. Visi ginčai bei nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi ar užsakymu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę ginčai bei nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.