1. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ GRĄŽINIMAS.

 

 • Pirkėjo įsigyti nereceptiniai vaistiniai preparatai kitais nereceptiniais vaistiniais preparatais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.
 • Tiek tinkamos, tiek netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
 • Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje apotheka.lt, ir grąžinti užsakytas ir įsigytas prekes, turi apie tai aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti Pardavėją nurodytu Pardavėjo elektroniniu paštu evaistine@apotheka.lt per 3 (tris) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos perduoti Pardavėjui prekes šių Taisyklių 11.6. punkte nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, gali pasinaudoti Pardavėjo vadovaujantis 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ Nr. 1R-154 patvirtinta parengta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kurią galima rasti čia.
 • Pirkėjui pirkimo – pardavimo sutarties atsisakius ir prekes grąžinus Pardavėjui, Pirkėjo sumokėta pinigų suma grąžinama:
  • Jeigu už prekes Pirkėjas sumokėjo išankstiniu banko pavedimu arba per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą – per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo dienos pervedant sumokėtą pinigų sumą į Pirkėjo ar mokėtojo už prekes banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas Pirkėjo užsakymas (jeigu Pirkėjas atsisakydamas sutarties nenurodė kitos banko sąskaitos, į kurią pageidauja gauti pinigus);
 • Keičiamos ar grąžinamos tik kokybiškos, nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos ir (ar) nepažeistos etiketės, nepažeista / nesugadinta pakuotė) ir tos pačios komplektacijos prekės, pateiktos originalioje ir nepažeistoje Pardavėjo pakuotėje, pateikiant Pardavėjui prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinį taloną (jei tokie buvo pateikti kartu su preke) ir (ar) kitus prekės priklausinius. Pirkėjui grąžinant prekę Pardavėjui, Pirkėjas yra atsakingas už grąžinamos prekės supakavimą ir sukomplektavimą. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų, jeigu Pirkėjo grąžinama prekė yra naudota, sugadinta, netvarkinga, praradusi prekinę išvaizdą, nepilnos komplektacijos ar netinkamai supakuota, pažeistoje ar neoriginalioje pakuotėje.
 • Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui prekių:
  • kurios neatitinka šių Taisyklių 11.6. punkte nurodytų sąlygų;
  • nereceptinių vaistinių preparatų;
  • kokybiškų maisto produktų, įtrauktų į greitai gendančių prekių sąrašą, su kuriuo susipažinti galite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233705/asr;
  • supakuotų prekių, kurios po pristatymo Pirkėjo buvo išpakuotos ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos reikalavimų;
  • kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
 • Gražinant prekes būtina užpildyti Prekių Grąžinimo formą, kurią rasite ČIA.
 • Pirkėjas grąžindamas prekes Pardavėjui turi perduoti (grąžinti) toje pačioje Pardavėjo vaistinėje, kurioje Pirkėjas prekes atsiėmė, arba bet kurioje Pardavėjo vaistinėje.
  Jeigu prekės Pirkėjui buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ar į nurodytą paštomato terminalą - grąžinimas Pardavėjui pasirinkus Pirkėjui tinkamą pristatymo įmonę Pardavėjo nurodytu adresu.

Prekių grąžinami išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos, neatsižvelgiant į tai, ar Pirkėjui atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinus užsakytas prekes, Pirkėjas įsigijo naujas prekes.