Apotheka lojalumo kortelės bendrosios sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS

1.1. Šios bendrosios „Apotheka“ lojalumo kortelės (toliau - taisyklės) sąlygos taikomos klientams, prisijungusiems prie „Apotheka“ lojalumo kortelių programos, kurią sukūrė „Apteekide Ühisus OÜ“.

1.2. Sąvokos, naudojamos lojalumo kortelėje, turi tokią reikšmę:

Vaistinė - „Aphoteka“ vaistinės, prisijungusios prie Lojalumo kortelių programos.

Nuolaida – 6% fiksuota nuolaida, kurią Klientas gali gauti atsiskaitant už prekes ar paslaugas (yra papildomų sąlygų) Apotheka vaistinėse.

Lojalumo kortelė - Lietuvos Respublikos „Apotheka“ kortelė, kuri „Apotheka“ lojalumo kortelių programoje suaktyvinama kaip lojalumo kortelė.

Anketa - anketa, kuri užpildoma ir pateikiama „Apotheka“ vaistinei, tampant lojalumo programos dalyviu ir išduodant lojalumo kortelę.

Klientas - Lojalumo kortelės turėtojas, prisijungęs prie Lojalumo kortelių programos, arba Apotheka partnerio klientai, kuriems taikoma Lojalumo kortelių programa.

Partneris - Apotheka svetainėje nurodytas subjektas, sudaręs bendradarbiavimo sutartį (profesinė asociacija, įmonė, kita), kurios nariams ar klientams taikoma Lojalumo kortelių programa. Apotheka vaistinių partneriai yra Apotheka Beauty ir PetCity parduotuvės, veterinarijos klinikos, kirpyklos ir gyvūnų viešbutis.

Lojalumo kortelių programa - „Apotheka“  klientams skirta lojalumo programa, apimanti šiuos privalumus:

  • 6 proc. fiksuota nuolaida „Apotheka“ administracijos patvirtintoms prekėms ir paslaugoms;

  • 6 proc. fiksuota nuolaida „Apotheka Beauty“ administracijos patvirtintoms prekėms ir paslaugoms;

  • 6 proc. kaupiamoji nuolaida PetCity parduotuvėse, kirpyklose ir viešbutyje.

  • 6 proc. fiksuota nuolaida PetCity klinikose.

  • Specialūs pasiūlymai lojalumo kortelių turėtojams.

Lojalumo kortelių programos pranašumus galite peržiūrėti „Apotheka“ tinklalapyje ir vaistinėse.

Taisyklės - šios bendrosios „Apotheka“ lojalumo kortelės sąlygos.

2.   PRISIJUNGIMO PRIE LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS

2.1. Lojalumo kortelių programos nuostatus galite peržiūrėti „Apotheka“ tinklalapyje arba vaistinėse. Klientai, norintys prisijungti prie Lojalumo kortelių programos, privalo užpildyti atitinkamą Anketą ir sutikti su taisyklėmis. Visi fiziniai asmenys, kuriems yra bent 16 metų, gali prisijungti prie Lojalumo kortelių programos.

2.2. Užpildyta anketa pateikiama vaistinės atsakingiems darbuotojams, kurie įrašo į ją kortelės identifikacinį numerį ir Kortelė aktyvuojama.

2.3. Anketoje nepateikus „*“ ženklu pažymėtų duomenų ir/ar nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi, lojalumo programoje dalyvauti negalima, o „Apotheka“ pasilieka teisę neišduoti kortelės ar be atskiro įspėjimo sustabdyti kortelės galiojimą.

2.4. Pildant Anketą vaistinėje, atsakingas vaistinės darbuotojas turi teisę paprašyti Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

2.5. Jei Klientas nori gauti informaciją apie Lojalumo kortelių pasiūlymus el. paštu, jis gali išreikšti atitinkamą prašymą prisijungdamas prie Lojalumo kortelių programos ir tokiu būdu duoti sutikimą gauti pasiūlymus.

2.6. Kliento vardu gali būti išduota tik viena Kortelė.

2.7. Kortelės išdavimas yra nemokamas.

3.   LOJALUMO KORTELĖS IR TAIKOMŲ NUOLAIDŲ SĄLYGOS

3.1. Lojalumo kortelė yra asmeninė ir naudojama tik Kliento.

3.2. Lojalumo kortelės privalumais klientas gali naudotis visose „Apotheka“ vaistinėse Lietuvoje.

3.3. Klientas gali pasinaudoti lojalumo programos teikiamomis naudomis visose „Apotheka“, „Apotheka Beauty“ vaistinėse ir „PetCity“ augintinių centruose.

  • Fiksuota 6% nuolaida taikoma „Apotheka“ administracijos patvirtintoms prekėms ir paslaugoms.

  • 6% fiksuota nuolaida yra taikoma „Apotheka Beauty“ administracijos patvirtintoms prekėms.

  • 6% kaupiamoji nuolaida yra taikoma „PetCity“ parduotuvėse, kirpyklose ir gyvūnų viešbutyje.

  • 6% fiksuota nuolaida yra taikoma „PetCity“ veterinarijos klinikose.

3.4. Lojalumo kortelės nuolaida nėra taikomos receptiniams, komensuojamiems vaistams ir Dr.Ohhira produkcijai.

3.5. Dalyvaujant lojalumo programoje klientui gali būti pateikiami aktualūs personalizuoti pasiūlymai pagal pirkimo istoriją arba anketos duomenis. 

3.6. Lojalumo programos metu gali būti teikiami specialūs pasiūlymai kliento gimtadienio proga. Gimtadienio pasiūlymai pateikiami tik tiems klientams, kurių duomenys anketoje nurodyti teisingai. Jei duomenys yra nurodyti klaidingai, klientas turi kreiptis į vaistinės darbuotoją dėl asmens duomenų atnaujinimo.

3.7. Lojalumo programos metu gali būti taikomi specialūs pasiūlymai senjorams, turintiems senatvės pensijos pažymėjimus.

3.8. Informacija apie papildomus pasiūlymus lojalumo kortelių turėtojams yra skelbiama tinklalapyje www.apotheka.lt, Apotheka naujienlaiškiuose, vaistinės leidiniuose ir plakatuose, socialiniuose tinkluose ir kituose informacijos šaltiniuose. Klientui sutikus, specialūs lojalumo programos pasiūlymai gali būti teikiami el. paštu arba SMS žinute.  Klientas turi teisę nesutikti su tiesiogine rinkodara, pažymėdami savo pasirinkimą anketoje kortelei gauti, arba bet kada vėliau informuodamas el. paštu info@apotheka.lt.

3.9. Norėdamas gauti Lojalumo kortelių programos pranašumus, prieš sumokėdamas už pirkinį, Klientas vaistinės darbuotojui turi pateikti galiojančią lojalumo kortelę.

3.10. „Apteekide Ühisus OÜ“ ir „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ turi teisę vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas. Informacija apie visus taisyklių pakeitimus pateikiama tinklalapyje www.apotheka.lt. Visi taisyklių pakeitimai įsigalioja po atitinkamo pakeitimo paskelbimo minėtame tinklalapyje arba kitu taisyklėsė nurodytu laiku. Aktuali taisyklių versija yra prieinama tinklalapyje www.apotheka.lt.

3.11. „Apteekide Ühisus OÜ“ ar „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ neatsako už bet kokią žalą, atsirandančią dėl pakeitimų (įskaitant pašalpų sumažėjimą), ir neprivalo jokiu būdu atlyginti klientams žalos.

3.12. Klientas gali gauti informaciją apie gautą nuolaidą ir kitas sąlygas vaistinėse, pamatyti tai atspausdintame pirkimo kvite, gauti atitinkamą informaciją el.paštu, SMS žinute arba apsilankyti lojalumo programos skiltyje tinklalapyje www.apotheka.lt. Informacija apie su Lojalumo kortele suteiktas naudas ir pirkiniams taikytą nuolaidą atskleidžiama tik konkrečiam klientui.

4. ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMAS

4.1. Prisijungęs prie Lojalumo kortelių programos, Klientas patvirtina savo sutikimą tvarkyti jo neskelbtinus asmens duomenis „Apteekide Ühisus OÜ“, „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ ir „Pet City UAB taisyklėse nurodytais tikslais.

4.2. Kliento asmens duomenų valdytojas yra „Apteekide Ühisus OÜ“, registro kodas 12837306, adresas Vae 16, Laagri, Saue savivaldybė, Harju apskritis, 76401. Kontaktinė informacija: klientikaart@apotheka.ee, telefonas: +372 737 1691.

4.3. Kliento asmens duomenų tvarkytojai yra „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ ir „Pet City UAB“, prisijungę prie Lojalumo kortelių programos.

4.4. Kliento asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ lojalumo kortelių programos, pardavimo statistikos rengimo ir tiesioginės rinkodaros organizavimo tikslais. Slapti Kliento asmens duomenys nėra kaupiami ar tvarkomi Lojalumo kortelių programoje.

4.5. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir tvarkytojai privalo vadovautis Asmens duomenų apsaugos įstatymu, laikytis konfidencialumo reikalavimų ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, kurie nėra tiesiogiai susiję su „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ teikiamomis paslaugomis. „Ühisus OÜ“, priklausanti lojalumo kortelių programai.

4.6. Jei Klientas paprašė gauti informacijos apie pasiūlymus, duomenų valdytojas gali naudoti Kliento duomenis teikdamas pasiūlymus ir perduoti Kliento duomenis, pavyzdžiui, ryšių, IT ir pašto paslaugų teikėjams, kad būtų pasiektas minėtas tikslas.

4.7. Klientas turi visas teises, kylančias iš asmens duomenų apsaugos įstatymo, susijusių su jų asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti iš duomenų valdytojo su jais susijusius asmens duomenis, reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis ir nutraukti jų asmens duomenų tvarkymą duomenis ir bet kuriuo metu uždrausti perduoti savo duomenis trečiosioms šalims vartotojų įpročių tyrimui ar tiesioginės rinkodaros organizavimui. Klientas pateikia atitinkamą prašymą vaistinėje esančiam darbuotojui arba el. Paštu siunčia jį į info@apotheka.lt.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Kitos nuolaidų kortelės neveikia lygiagrečiai su lojalumo kortele.

5.2. Narystė lojalių klientų programoje automatiškai sustabdoma, jei klientas dvejus metus nesinaudoja lojalumo kortele.

5.3. Jei „Apotheka“ kortelė pametama, pavogta ar tampa netinkama naudoti, Klientas privalo nedelsdamas informuoti „Aptheka“ tiesiogiai arba siunčiant elektroninį laišką adresu info@apotheka.lt. „Apotheka“ lojalumo kortelė bus užblokuota per dvi darbo dienas, o klientui bus išduota nauja „Apotheka“ kortelė. „Apteekide Ühisus OÜ“ ir „Apotheka Pharma vaistinė UAB“ neatsako už galimą klientui padarytą žalą, jei lojalumo kortelę naudojo tretieji asmenys.

5.4. Klientas informuoja vaistinę tiesiogiai arba elektroniniu paštu info@apotheka.lt kaip galima skubiau, jei pasikeičia jų asmens ar kontaktiniai duomenys.

5.5. Narystė „Apotheka“ lojalumo kortelių programoje bet kuriuo metu gali būti sustabdyta, pateikiant raštišką prašymą klientui patogioje „Apotheka“ vaistinėje arba el. Paštu išsiunčiant prašymą adresu info@apotheka.lt. Kliento kortelė bus uždaryta per dvi darbo dienas nuo atitinkamos paraiškos gavimo, o suteikiamos naudos taps negaliojančiomis.

5.6. Visi galimi nesutarimai sprendžiami šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Vartotojų teisių tarnybą ar teismą siekdamas apginti savo teises. Visi ginčai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.